آجر
کارشناس فروش:کارشناس:09132645565

تجلیل انجمن معماران کاشان از معماران پیشکسوت

8 اردیبهشت 1401

اولین نشست جمعی از معماران کاشان که به اهتمام انجمن صنفی معماران کاشان در سال 1398 برگزار گردید .

در این مراسم پیشکسوتان معماری به بحث و گفت و گو در مردم حرفه خود و دغدغه های خود و انتقال تجارب به جوانان پرداختن و در انتهای مراسم از پیشکسوتان معماری کاشان توسط انجمن صنفی با اهدای یادبود تجلیل و قردانی و صورت گرفت.

x
جهت دانلود فایل لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.