آجر
کارشناس فروش:کارشناس:09132645565

نمای شهری

نما

نمای شهری بر دو جنبه ارکان و اجزا است که باید بین این عناصر در ایجاد کل بدنه سازگاری، توافق و ارتباط وجود داشته باشد.

ارکان

ارکان ترکیب نماها که خطوط، سطوح و احجام شاخص و تأثیرگذاربر حجم کلی ساختمان هستند، به قرار زیر است :

1- عناصری که ریتم های افقی و عمودی را ایجاد میکنند، که در دو گروه:

عناصر شاخص عمودی/ افقی و امتداد عمودی/افقی عناصر تکرارشونده، دسته بندی می شوند.

2- خطوط نمای شکل گرفته از نوع همنشینی عناصر بالا، شامل: خط پایه، خط بالای طبقه همکف، خطوط طبقات و خط لبه بام و جان پناه

 

 

اجزای نما

اجزای نما که بعد از ارکان اصلی قرار می گیرند، عمدتاً عبارتند از:

1- ورودی ها

2- پنجره ها

3- بالکن و ایوان

4- جزئیات نما در طبقات

 

 

توسلی در ارتباط با نحوه چیدمان جزئیات در نما عقیده دارد که برای دستیابی به آرامش بصری در نما، روزنه ها باید به صورتی در بدنه نما ترتیب یابند که چشم به راحتی و آسانی از یک عنصر در نما به عنصر دیگر حرکت کند و ترکیب ساده شطرنجی که بر خطوط عمودی و افقی استوار است را روشن ترین پاسخ به این مسأله می داند.

بنتلی و همکارانش میگویند که اگر تعداد عناصر شاخص یک سطح معلوم افزایش یابد، غنای بصری آن سطح نیز افزایش می یابد و اگر سطح به جای یک عنصر شاخص پنج عنصر در خود داشته باشد، گزینه های بیشتری را برای القاء و ارائه غنای حسی از خود بروز خواهد داد. البته، چنانچه شمار عناصر شاخص یک سطح معلوم از حد خاصی تجاوز نماید، دیگر نمی توان تنوع عناصر را ملاحظه نمود؛ طوری که مجموعه عناصر با هم به مثابه الگوی واحدی تجسم می یابند. در بدنه یک ساختمان ترکیب و موقعیت ورودی، و ورودیها در مجموعه ساختمان های خیابان، ارزش بصری ویژه ای به مجموعه می بخشد. جا و محل ورودی و ترتیب روزنه ها در نما می تواند

به وحدت شکلی در ترکیب بدنه منجر شود یا به تضعیف آن بیانجامد. در هر حال ورودی هر نما به خودی خود باید درصورت ترکیب متقارن و یا ترکیب متعادل جلوه محوری و یا حداقل مشخص داشته باشد.

تناسب ویژگی های ورودی با عملکرد و اهمیت بنا نیز از دیگر ویژگیهایی است که به آن اشاره شده است. بالکنها، ایوان ها و کنسول ها، پیش آمدگی ها و تورفتگی های عمده در جداره ساختمانها هستند که سبب تنوع در سطح نما شده و از صلب بودن جداره شهری میکاهند.

 

                                                                   ساختمان گروه صنعتی بهشهر

 

محل ورودی بنا، حتی با ظاهری ساده نیز باید مشخص باشد و در ترکیب با دیگر عناصر نما و جداره ساختمان،مرکزیت و یگانگی و تقارن یا تعادل را در کلیت جداره به همراه داشته باشد.

 

                                                                         موزه ملی ایران - تهران

 

اشکال پنجره ها، مستطیل، مربع، مثلث و دایره، می باشد که از سه مورد آخر، باید به صورت محدود و در ترکیب با دیگر عناصر و به عنوان هماهنگ کننده استفاده نمود.

به طور عام، تجربه ثابت کرده که بهترین نوع پنجره دارای شکل مستطیل عمودی و تناسبات 1 به 6/1 . 1 به 4/1 و طلایی مناسب ترین تناسبات برای این شکل از پنجره است.

x
جهت دانلود فایل لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.