آجر
کارشناس فروش: کارشناس: 09132645565

خانه فرهنگ تمدن

نام پروژه : خانه فرهنگ تمدن

محصول : پلاک نسوز شاموتی ( پرتقالی ) متوسط - شبکه پله ای شیل قرمز

کارفرما : شهرداری کاشان


برای آگاهی بیشتر از محصولات و شرایط فروش با تماس حاصل فرمائید.

مدیر فروش : 5565-264-0913

تلفن دفتر : 55-00-5521-031

 

موقعیت مکانی پروژه
تکسچرهای پروژه
x
جهت دانلود فایل لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.