آجر
کارشناس فروش: کارشناس: 09132645565

مسکونی سفید

محصول: پلاک نسوز سفید/سنگ عباس آباد

کارفرما: جناب آقای مسعودی منش

آدرس: خیابان نواب صفوی

برای آگاهی بیشتر از محصولات و شرایط فروش با تماس حاصل فرمائید.

مدیر فروش : 5565-264-0913

تلفن دفتر : 55-00-5521-031

موقعیت مکانی پروژه
x
جهت دانلود فایل لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.