آجر
کارشناس فروش: کارشناس: 09132645565

مدرن شاموتی

محصول: پلاک شاموتی/پلاک قهوه ای/پلاک نسوز سفید

کارفرما: جناب مهندس قاسمی و مهندس یعقوبی

آدرس: بلوار صنعت، دیبا4

برای آگاهی بیشتر از محصولات و شرایط فروش با تماس حاصل فرمائید.

مدیر فروش : 5565-264-0913

تلفن دفتر : 55-00-5521-031

موقعیت مکانی پروژه
x
جهت دانلود فایل لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.